Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji kultury i szkolnictwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni.

Klientom indywidualnym zapewniamy kompleksową obsługę prawną z różnych dziedzin prawa, w tym z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego m. in. spraw rozwodowych, alimentacyjnych, związanych z opieką nad dzieckiem oraz podziału majątku po rozwodzie.

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Alinę Saracką - absolwentkę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu UMCS w Lublinie wpisaną  w dniu 17 stycznia 1992 r. na listę radców prawnych po odbyciu aplikacji radcowskiej w latach 1989-1991 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i złożeniu egzaminu radcowskiego.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Graaf ikona

Oferta Kancelarii

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne

separator

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe oraz sprawy pokrewne, m. in. związane z władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktów czy alimentami. Prowadzimy również sprawy o podział majątku

 

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

separator

Prowadzimy sprawy w zakresie prawa spadkowego m. in. o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Oferujemy również pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z zachowkiem oraz zapisem.

Prawo pracy

Prawo pracy

separator

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa pracy m. in. sporządzaniem odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, roszczeniami związanymi z odprawami, ekwiwalentami, mobbingiem.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

separator

Świadczymy usługi z dziedziny prawa ubezpieczeń społecznych, reprezentując klientów w sądzie oraz udzielając porad prawnych na temat rent, emerytur lub innych świadczeń.

Windykacja

Windykacja

separator

W imieniu klientów przygotowujemy wezwania do zapłaty, wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej. Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych przeciwko podmiotom zawodowo skupującym długi m. in. funduszom sekurytyzacyjnym.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

separator

Pomagamy klientom w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wypadków np. komunikacyjnych. Oferujemy również pomoc w sytuacji naruszenia dóbr osobistych klientów.

Prawo własności i inne prawa rzeczowe

Prawo własności i inne prawa rzeczowe

separator

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących m. in. stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności oraz związanych z  roszczeniami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

separator

Sporządzamy środki odwoławcze w postępowaniach przed organami administracji jak również przygotowujemy skargi do sądów administracyjnych – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobowiązania umowne

Zobowiązania umowne

separator

W ramach zobowiązań umownych sporządzamy i opiniujemy umowy. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w sprawach związanych z roszczeniami cywilnymi.