grafika z wagą i symbolami paragrafu

Alimenty

Jak wygrać sprawę o alimenty lub ich podwyższenie? Na pewno trudno to osiągnąć, nie mając wiedzy prawnej i doświadczenia w tym zakresie. Pomagamy klientom, którzy walczą w sądzie o pieniądze na utrzymanie dziecka. Nierzadko są to niełatwe i długotrwałe postępowania, ponieważ w Polsce wielu rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Nasz zespół pracuje w taki sposób, aby skrócić czas rozpoznania sprawy oraz ograniczyć stres klientów związany z kolejnymi rozprawami. Pomagamy w prawidłowym wyliczeniu alimentów i przygotowujemy dowody na zasadność żądania. Wspieramy klientów również w sprawach dotyczących braku alimentacji, ustania obowiązku alimentacyjnego czy obniżenia alimentów z powodu zmiany stosunków majątkowych.

Alimenty w trakcie trwania małżeństwa

Sąd nie może przyznać alimentów przed rozwodem, jednak jeśli w trakcie trwania małżeństwa jeden z partnerów nie angażuje się w zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, możliwe jest nałożenie na niego obowiązku przeznaczania części dochodów na rzecz współmałżonka. Sąd wydaje orzeczenie na podstawie materiałów dowodowych, takich jak rachunki i inne potwierdzenia kosztów na utrzymanie rodziny, od których ponoszenia uchyla się pozwany. Wszczęcie postępowania jest dopuszczalne dzięki możliwości powołania się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zobowiązują one małżonków m.in. do wzajemnej pomocy materialnej oraz sprawowania pieczy nad dziećmi.