grafika z wagą i symbolami paragrafu

Prawo pracy

Prawo pracy dotyczy zarówno pracodawców, jak i pracowników, dlatego do skorzystania z oferty naszej kancelarii zachęcamy wszystkich klientów, którzy chcą zasięgnąć porady prawnej właśnie w tej dziedzinie. Pomożemy Państwu w uzyskaniu zaległego wynagrodzenia lub odszkodowania z tytułu mobbingu w miejscu pracy. Zapewniamy pomoc prawną również pracodawcom, którzy są w sporach z pracownikami.

Oferta kancelarii w ramach prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • ustalenie istnienia, nawiązania i wygaśnięcia stosunku pracy,
  • roszczenia pieniężne ze stosunku pracy na przykład w sprawie wypłaty zaległego wynagrodzenia lub odprawy,
  • uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • odpowiedzialność materialna pracownika
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku stosowania mobbingu,
  • przywrócenie do pracy lub poprzednich warunków pracy, płacy,
  • roszczenia odszkodowawcze w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz nawiązania stosunku pracy,
  • zagadnienia związane ze stosowaniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela,
  • sprawy dotyczące kar porządkowych.

 

kobieta czytająca dokument obok niej stoi laptop a na nim leży młotek sędziowski