grafika z wagą i symbolami paragrafu

O kancelarii

Alina Saracka

 

Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej powstała w 1992 roku. Zespół Kancelarii współtworzą młodzi prawnicy – r. pr. Milena Chruściel, apl. radc. Agnieszka Dobrosielska oraz apl radc. Karol Waśko.

Zdobyta wiedza i doświadczenie radcy prawnego Aliny Sarackiej - właścicielki kancelarii w połączeniu z zaangażowaniem i dyspozycyjnością zespołu, zapewniają świadczenie usług na wysokim poziomie.

Indywidualne, rzetelne podejście do każdej sprawy oraz szukanie korzystnych rozwiązań są dla nas priorytetem. Świadcząc pomoc prawną, postępujemy lojalnie i kierujemy się dobrem klienta, w celu ochrony jego praw.

Współpraca z kancelarią

Współpraca z Kancelarią zawsze odbywa się na jasno określonych zasadach. Termin spotkania z radcą prawnym ustalamy telefonicznie bądź drogą e-mailową. Przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy zawsze informujemy klientów o przewidywanych kosztach sądowych i wynagrodzeniu dla radcy prawnego. Na bieżąco informujemy klientów o przebiegu i stanie sprawy za pośrednictwem maila lub telefonu.

 

Sprawy indywidualne prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Pierwsze spotkanie w ramach sprawy indywidualnej poświęcamy na wstępną analizę problemu, a następnie przedstawiamy klientowi prawne możliwości jego rozwiązania. Wynagrodzenie za prowadzenie spraw indywidualnych jest określane z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy, wartości przedmiotu sporu, miejsca prowadzenia sporu oraz stawek określonych aktualnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Dbamy również o to, aby klient nie ponosił zbędnych kosztów podczas prowadzenia sprawy.

Stała obsługa prawna dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenie miesięczne jest określane ryczałtowo, uwzględniając przewidywany czas pracy kancelarii na obsługę prawną danego podmiotu.

Istnieje również możliwość innego ukształtowania wynagrodzenia (np. według stawek godzinowych lub przy uwzględnieniu stawki podstawowej oraz tzw. premii za sukces – ustalonej w sposób procentowy lub kwotowy).