grafika z wagą i symbolami paragrafu

Przedsiębiorcy i inne podmioty

Prowadzona przez nas Kancelaria świadczy stałą i doraźną obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz innych podmiotów prawnych takich jak spółdzielnie, jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, instytucje kultury, zrzeszenia, fundacje i stowarzyszenia. Obsługa prawna dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz pod postacią innych form prawnych – m.in. spółki prawa handlowego.

Zakres stałej i doraźnej obsługi prawnej przedsiębiorców i innych podmiotów obejmuje:

  • udzielanie konsultacji i porad prawnych w obrębie bieżącej działalności,
  • udział w negocjacjach z kontrahentami,
  • pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, pracy, handlowego i administracyjnego,
  • sporządzanie i opiniowanie umów znajdujących się w obrocie gospodarczym,
  • pomoc przy rejestracji spółek – KRS,
  • dochodzenie roszczeń umownych i deliktowych,
  • pomoc prawną w zakresie zamówień publicznych,
  • opiniowanie i redagowanie statutów, regulaminów i innych aktów prawnych.

 

waga stojąca na dokumentach