grafika z wagą i symbolami paragrafu

Odszkodowania

Dzięki rzetelnej pomocy prawnej zespołu naszej kancelarii wszystkie sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne są rozwiązywane szybko i sprawnie. Dokładamy wszelkich starań, aby klienci, którzy ponieśli szkodę w wypadku komunikacyjnym lub ich dobra osobiste zostały naruszone, jak najszybciej odzyskali spokój po trudnych wydarzeniach. Zapewniamy pomoc zarówno poszkodowanym w kolizjach drogowych, jak i osobom starającym się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w przypadku stosowania mobbingu w pracy. Dbamy o to, aby nie narażać klientów na zbędne koszty, które wynikają z wydłużania się czasu trwania postępowania. Metody współpracy dostosowujemy do charakteru sprawy oraz gwarantujemy uzyskanie możliwie wysokiego świadczenia. Reprezentujemy klientów przed sądem lub właściwym organem, np. przed ubezpieczycielem w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych.

 

 

trójkąt ostrzegawczy w tle stłuczka samochodowa

 

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Uzyskanie należnej wysokości odszkodowania z OC nie jest proste, ponieważ ubezpieczyciele często zaniżają jego wartość. Z tego względu warto od razu skorzystać z pomocy prawnej. Wsparcie doświadczonego specjalisty umożliwi uzyskanie nawet kilkadziesiąt procent wyższej kwoty. Nasz zespół dokona fachowej oceny rozmiaru szkody, skrupulatnie oszacuje wartość wszystkich strat poniesionych przez poszkodowanych oraz sporządzi rzetelną dokumentację. W razie potrzeby reprezentujemy klientów w negocjacjach z ubezpieczycielem. Pomagamy też w odwoływaniu się od decyzji zakładu ubezpieczeń i skutecznie dochodzimy roszczeń klientów. Ponadto uzyskujemy godne świadczenia z innych polis.

Różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem

Podstawową różnicą między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem jest cel danego świadczenia. Pierwsze z nich stanowi rekompensatę za szkody majątkowe i obejmuje koszty, które poszkodowany musi ponieść, aby poradzić sobie ze skutkami doznanego uszczerbku. W ramach odszkodowania można pozyskać środki na naprawę auta uszkodzonego w czasie kolizji czy na leczenie i rehabilitację po wypadku. Natomiast zadośćuczynienie to pieniężne wyrównanie krzywdy i dotyczy wyłącznie szkody niemajątkowej na osobie. Ustalenie jego wysokości jest trudne, ponieważ wiąże się z oszacowaniem wartości bólu, jakiego doznał poszkodowany po traumatycznych doświadczeniach, utracie sprawności lub śmierci bliskiej osoby. W tego typu sprawach powołujemy się na dowody z opinii biegłych psychologów i psychiatrów, którzy oceniają stan psychiczny naszych klientów. W dochodzeniu świadczenia powołujemy się na szereg istotnych czynników, takich jak: nasilenie cierpienia fizycznego i emocjonalnego, trwałość następstw zdarzenia, konsekwencje problemów zdrowotnych w życiu osobistym i społecznym.