grafika z wagą i symbolami paragrafu

Rozwody

Rozwód to wyczerpujący fizycznie i emocjonalnie okres w życiu. Nasza kancelaria zapewnia obsługę prawną, która maksymalnie odciąży Państwa w toku postępowania. Przeprowadziliśmy kilkaset spraw rozwodowych – zarówno za porozumieniem stron, jak i z orzekaniem o winie. W naszej codziennej praktyce spotykamy się z trudnymi przypadkami, w których pojawiają się spory o opiekę nad dziećmi lub wysokość alimentów. Wspomagamy więc klientów w ukierunkowaniu postępowania oraz mediacjach i negocjacjach. Koncentrujemy się na faktach i pomagamy opracować wnioski dowodowe. Przygotowujemy też klientów na potencjalne pytania, które mogą usłyszeć na sali rozpraw.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Na wniosek małżonków sąd może dokonać podziału majątku wspólnego w ramach sprawy rozwodowej. Jest to możliwe pod warunkiem, że nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W innym przypadku po rozwodzie byli małżonkowie będą musieli podzielić majątek w oddzielnej sprawie sądowej. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy strony nie są zgodne co do liczby i wartości wspólnych ruchomości oraz nieruchomości. Warto wspomnieć, że podziału majątku można dokonać jeszcze przed sprawą o rozwód. W tym celu należy zawrzeć stosowną umowę przed notariuszem. Aby ustalić jej warunki, najlepiej przeprowadzić negocjacje. Małżonkowie mogą być w nich reprezentowani przez swoich prawników, którzy odpowiednio zabezpieczą ich interesy.

 

rozwody, rozmowa kobiety z mężczyzną