grafika z wagą i symbolami paragrafu

Blog

testament w kopercie u notariusza

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego w Polsce, która ma na celu zabezpieczenie praw dziedziczenia określonych osób, nawet jeśli zostały pominięte lub nieuwzględnione w testamencie zmarłego. Zachowek jest uregulowany w polskim Kodeksie cywilnym, a jego przepisy znajdują się w dziale dotyczącym dziedziczenia ustawowego.

Czytaj więcej...

prawnik

Jak znaleźć dobrego prawnika? Poradnik

Znalezienie dobrego prawnika jest istotne, aby zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną i skuteczną obronę w sprawach prawnych. Oto poradnik, który pomoże Ci w znalezieniu odpowiedniego prawnika.

Czytaj więcej...

sąd pracy

Rodzaje spraw kierowanych do sądu pracy

Sąd Pracy to instytucja sądowa, która specjalizuje się w sprawach związanych z zatrudnieniem i powiązanymi kwestiami. Jego zadaniem jest rozpatrywanie sporów między pracodawcami a pracownikami oraz indywidualnych spraw związanych z prawem pracy. Sąd Pracy jest niezależnym organem, co oznacza, że nie jest powiązany z żadną inną instytucją sądową lub administracyjną. Jest to ważna część polskiego systemu prawnego, a jego orzeczenia są prawnie wiążące.

Czytaj więcej...

podział majątku

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku?

Często następstwem sprawy rozwodowej jest sprawa o podział majątku. Niekiedy następuje to na drodze ugody, jednak w niektórych przypadkach byli małżonkowie nie umieją się pogodzić i dogadać. W takim przypadku, należy spór rozstrzygnąć drogą sądową. Warto wiedzieć, w jaki sposób należy się przygotować do sprawy o podział majątku. Ile czasu może ona trwać?

Czytaj więcej...

monety i młotek sędziego

Jak przygotować się do rozprawy o alimenty?

Pośpiech jest złym doradcą. Dlatego do sprawy sądowej o alimenty, warto przygotować się odpowiednio wcześniej. Najlepiej kilka miesięcy przed złożeniem pozwu. Daje to możliwość dokładnego przeanalizowania sytuacji, zgromadzenia niezbędnych dokumentów oraz zebrania informacji na temat przebiegu sprawy. Jak się przygotować do sprawy o alimenty? Co należy wykazać? Jak wysokie powinny być alimenty?

Czytaj więcej...

prawnik podpisujący dokumenty

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Zgodnie z art. 78 Konstytucji, każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Prawo wynikające z tego artykułu daje każdemu ogólnie pojętą możliwość zweryfikowania przez inny podmiot rozstrzygnięcia wydanego jako pierwszego w sprawie. Jak odwołać się od rozstrzygnięć sądu rodzinnego?

Czytaj więcej...

rozdzielność majątkowa

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest terminem, który dotyczy współmałżonków i jest coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem. Dlaczego? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zawarcie związku małżeńskiego oznacza połączenie finansów dwóch osób i zawarcie wspólnoty majątkowej od dnia ślubu. Wszelkie wartości materialne, które były posiadane przed ślubem będą uznawane za majątek własny jednej ze stron i w razie np. rozwodu nie będą podlegać podziałowi. Obecnie wiele osób decyduje się m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, która zawsze zagrożona jest ryzykiem, co mogłoby skutkować obciążeniem długami małżonka. W przedstawionej powyżej sytuacji warto jest się zatem zastanowić nad zasadnością ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Czytaj więcej...

opinia prawna

Czym jest opinia prawna?

Profesjonalni prawnicy posługują się całym szeregiem materiałów, a jednym z nich jest opinia prawna. Ma ona na celu analizę sytuacji danego klienta, przy czym istotne jest to, że dotyczy ona zawsze tylko jednego przypadku. Opinia prawna jest więc materiałem analitycznym o dość wyspecjalizowanym charakterze. Nie obejmuje ona całego szeregu spraw związanych z szerokim spektrum aktywności klienta. Zamiast tego skupia się na określonym wycinku jego działalności. Takie wyprofilowanie pozwala uzyskać daleko posuniętą szczegółowość, która jest niezwykle potrzebna podczas roztrząsania skomplikowanych kwestii prawnych.

Czytaj więcej...