grafika z wagą i symbolami paragrafu

Windykacja

Udzielamy porad prawnych w sprawach związanych z windykacją. Oferujemy naszą pomoc podmiotom, które chcą odzyskać należny im dług jak również klientom - dłużnikom. W zależności od charakteru sprawy możemy pomóc Państwu w odzyskaniu długu, umorzeniu długu lub rozłożeniu go na raty oraz przygotować dokumenty niezbędne do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji w sprawach o windykację. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

  • udzielamy porad i konsultacji prawnych ze wskazaniem prawnie dostępnych możliwości odzyskania długu,
  • oferujemy pomoc prawną dla klientów-dłużników w zakresie umożliwiającym umorzenie długu lub rozłożenie go na raty,
  • sporządzamy w imieniu klienta wezwania do zapłaty,
  • reprezentujemy klienta w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników,
  • sporządzamy wnioski o wszczęcie egzekucji komorniczej,
  • zapewniamy pomoc prawną w sprawach dochodzenia od klientów wierzytelności przez podmioty zawodowo skupujące długi, np. fundusze sekurytyzacyjne.

 

kalkulator leżący na dokumentach