grafika z wagą i symbolami paragrafu

Windykacja

Udzielamy porad prawnych w sprawach związanych z windykacją. Oferujemy naszą pomoc zarówno podmiotom, które chcą odzyskać należny im dług, jak i klientom-dłużnikom. W zależności od charakteru sprawy służymy wsparciem w odzyskaniu należności i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia egzekucji komorniczej. Pomożemy również w umorzeniu zobowiązania bądź rozłożeniu go na raty, które będą dostosowane do Państwa aktualnej sytuacji finansowej.

Prawnicy z naszej kancelarii są do Państwa dyspozycji w następujących kwestiach:

  • porad i konsultacji prawnych ze wskazaniem prawnie dostępnych możliwości odzyskania lub umorzenia długu (w całości lub części);
  • pomocy w sporządzeniu wezwania do zapłaty,
  • reprezentacji w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników,
  • przygotowaniu wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej;
  • pomocy prawnej w sprawach dochodzenia wierzytelności przez podmioty zawodowo skupujące długi, np. fundusze sekurytyzacyjne.

Jeśli mają Państwo problemy finansowe, nie warto odkładać rozwiązania tych spraw na później. Sytuacja może się pogorszyć, co grozi wpadnięciem w tzw. „spiralę długów”. Natomiast gdy opóźnienie w spłacie rat nie jest długie i odpowiednie działania zostaną podjęte od razu, istnieje duża szansa na zawarcie korzystnego dla obu stron porozumienia z wierzycielem.

 

kalkulator leżący na dokumentach

 

Czym różni się windykacja od egzekucji?

Windykacja nie jest najgorszą rzeczą, która może spotkać dłużnika. Termin ten oznacza szereg działań podejmowanych przez wierzyciela lub jego przedstawiciela z firmy windykacyjnej w celu ponaglenia dłużnika do spłaty zaległego zobowiązania. Należą do nich listowne, mailowe i telefoniczne wezwania do zapłaty, informowanie o konsekwencjach niespłacenia długu oraz negocjacje w zakresie ustalenia nowego terminu spłaty lub rozłożenia należności na raty. Na tym etapie dłużnik ma szansę na zawarcie ugody z kredytodawcą. Natomiast jeśli działania windykacyjne nie doprowadzą do zawarcia porozumienia lub zwrotu pieniędzy, wierzyciel ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec pożyczkobiorcy. Po otrzymaniu prawomocnego tytułu wykonawczego komornik może zająć część wynagrodzenia za pracę, a także egzekwować zobowiązanie z renty, emerytury lub cennych części majątku. Nie ma za to prawa pozbawić dłużnika środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania, nauki i pracy.