grafika z wagą i symbolami paragrafu

Spadki

Potrzebują Państwo pomocy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? W naszej kancelarii udzielamy wsparcia w postępowaniu, którego celem jest ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy majątek po osobie zmarłej. Przygotujemy wniosek i skierujemy go do sądu, a w razie potrzeby zajmiemy się ustalaniem składu spadku. Po wydaniu postanowienia pomożemy w dopełnieniu niezbędnych formalności, takich jak zgłoszenie nabycia spadku do urzędu skarbowego czy zmiana wpisów w księgach wieczystych.

Zajmujemy się też wszelkimi innymi sprawami związanymi z dziedziczeniem testamentowym i ustawowym. Oferta kancelarii obejmuje m.in.:

  • odpowiedzialność za długi spadkowe;
  • dział spadku;
  • dochodzenie roszczeń związanych z zachowkiem, zapisem i poleceniem;
  • sprawy dotyczące niegodności dziedziczenia, wydziedziczenia i ważności testamentu.

Gwarantujemy także pomoc prawną w sytuacji, gdy chcą Państwo skompletować dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania spadkowego – wówczas doradzimy, jakie akty i zaświadczenia należy przygotować.

 

młotek sędziowski mały szklany globus makiety domków

 

Jak przeprowadzić dział spadku?

Dział spadku można przeprowadzić polubownie lub w sądzie. Pierwszy sposób jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są w pełni zgodni co do zasad podziału. Wówczas mogą zawrzeć między sobą umowę, której treść podlega ogólnym regułom prawa cywilnego. Przed jej podpisaniem konieczne jest zawarcie porozumienia również w zakresie wysokości, terminu i sposobu zapłaty wszystkich potencjalnych spłat i dopłat.

Wniosek o sądowy dział spadku może złożyć każdy ze współspadkobierców, nabywca udziału w spadku bądź wierzyciel jednego ze spadkobierców, który dokonał zajęcia praw spadkowych swojego dłużnika w drodze egzekucji. W toku postępowania ustalany jest skład majątku spadkowego oraz jego wartość. Na podstawie rozpoznań sądu w tym zakresie określona zostaje wielkość udziałów przysługujących każdemu ze współspadkobierców. Jeśli uczestnicy postępowania nie są zgodni co do wartości poszczególnych przedmiotów, wchodzących w skład spadku, sąd ustala ją samodzielnie lub z pomocą biegłych.

Dział spadku odbywa się na drodze:

  • podziału fizycznego – przedmioty majątku spadkowego zostają przyznane spadkobiercom w odpowiednim stosunku do wielkości ich udziałów;
  • podziału cywilnego – przedmioty majątku spadkowego zostają sprzedane, a uzyskane środki pieniężne zostają rozdzielone między spadkobierców również w proporcjach zgodnych z wielkością udziałów każdego z nich.

Konsultacja z radcą prawnym pomoże rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w sprawach związanych z dziedziczeniem. Przypominamy, że w przypadku wniosku o sądowy dział spadku nie występuje okres przedawnienia, zatem można wystąpić z tym pismem dowolnym terminie.