grafika z wagą i symbolami paragrafu

Zniesienie współwłasności

Jedną ze specjalności naszej kancelarii są sprawy związane ze zniesieniem współwłasności. Doradzamy naszym klientom, że należy wejść na drogę sądową dopiero wtedy, gdy wszystkie sposoby na polubowne rozwiązanie konfliktu zostaną wyczerpane. Wówczas wspieramy ich w toku postępowania, przygotowujemy wniosek oraz opracowujemy plan podziału. Dzięki temu sąd będzie dysponował kompletną i poprawnie opracowaną dokumentacją, co przyspieszy przebieg procedury i skróci czas oczekiwania na wydanie postanowienia. Mamy też doświadczenie w sprawach związanych z dziedziczeniem, zatem pomagamy w korzystaniu z możliwości przeprowadzenia działu spadku i zniesienia współwłasności w jednym postępowaniu.

Udzielamy pomocy prawnej także w innych sprawach z zakresu prawa własności. Zajmujemy się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z nieruchomościami, np. najmem lokali oraz zakładaniem księgi wieczystej i dokonywaniem w niej wpisów. Prowadzimy także sprawy o:

  • stwierdzenie zasiedzenia;
  • ustanowienie/zniesienie służebności gruntowej;
  • ustanowienie służebności przesyłu;
  • naruszenie posiadania;
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Jesteśmy do dyspozycji, jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów prawa własności.

 

klucze z breloczkiem w kształcie domku

 

Zniesienie współwłasności samochodu

W założeniu zniesienie współwłasności samochodu nie powinno być trudne – wystarczy sporządzić umowę kupna-sprzedaży lub darowizny, w której jeden ze współwłaścicieli zrzeknie się praw do pojazdu, a następnie poinformować o tym ubezpieczyciela oraz lokalny wydział komunikacji. Dochodzi do tego zazwyczaj podczas spraw rozwodowych. Sytuacja komplikuje się, gdy między współwłaścicielami doszło do konfliktu. Wówczas jedynym wyjściem jest rozstrzygnięcie sporu przez sąd.

Częstym przypadkiem jest również zniesienie współwłasności z powodu śmierci jednego z właścicieli. Gdy jego udziały staną się częścią spadku, będą podlegać postępowaniu spadkowemu. W toku procedury sąd wyznaczy, który ze spadkobierców zastąpi dotychczasowego współwłaściciela. Może okazać się, że dana osoba będzie utrudniać korzystanie z auta i nie zrzeknie się praw do pojazdu dobrowolnie. Wtedy również warto skorzystać z pomocy prawnej, aby przygotować wniosek do sądu, w którym znajdą się merytoryczne argumenty przemawiające za zniesieniem współwłasności i potwierdzające je załączniki.