grafika z wagą i symbolami paragrafu

Czym jest opinia prawna?

Profesjonalni prawnicy posługują się całym szeregiem materiałów, a jednym z nich jest opinia prawna. Ma ona na celu analizę sytuacji danego klienta, przy czym istotne jest to, że dotyczy ona zawsze tylko jednego przypadku. Opinia prawna jest więc materiałem analitycznym o dość wyspecjalizowanym charakterze. Nie obejmuje ona całego szeregu spraw związanych z szerokim spektrum aktywności klienta. Zamiast tego skupia się na określonym wycinku jego działalności. Takie wyprofilowanie pozwala uzyskać daleko posuniętą szczegółowość, która jest niezwykle potrzebna podczas roztrząsania skomplikowanych kwestii prawnych.

Kto sporządza opinie prawne?

Żeby zaproponować opinię prawną na wysokim poziomie, trzeba wykazywać się niezaprzeczalnym profesjonalizmem. Dlatego też sporządzaniem tego rodzaju materiałów zajmuje się zazwyczaj mecenas lub radca prawny. W analizie konkretnego problemu konieczne jest bowiem powołanie się nie tyko na cały szereg przepisów, ale również na teoretyczne aspekty tworzenia prawa.

Czego przykładowo mogą dotyczyć opinie prawne?

Opinie prawne mogą służyć do rozjaśniania bardzo wielu kwestii. Zarówno tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i tych związanych z sytuacją rodzinną. Dzięki fachowej opinii prawnej można uzyskać rozeznanie tak w sprawie, jaką jest nabycie spółki, jak i co do zawarcia intercyzy.

opinia prawna

Ponadto opinia prawna przydaje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba przeanalizowania dokumentów takich jak różnego rodzaju umowy, oświadczenia czy decyzje. Szczegółowy materiał analityczny znajdzie jednak swoje zastosowanie nie tylko w przypadku spraw związanych z prawem cywilnym. Dzięki opinii prawnej można poszerzyć spektrum danego przypadku poza to, co zostało zaprezentowane przez obie strony przed sądem.

Biorąc pod uwagę wszystkie sytuacje, w których przydaje się opinia prawna, nie da się ukryć, że jest to nad wyraz użyteczny materiał. Jego sporządzenia z chęcią podejmie się nasza kancelaria.