grafika z wagą i symbolami paragrafu

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego w Polsce, która ma na celu zabezpieczenie praw dziedziczenia określonych osób, nawet jeśli zostały pominięte lub nieuwzględnione w testamencie zmarłego. Zachowek jest uregulowany w polskim Kodeksie cywilnym, a jego przepisy znajdują się w dziale dotyczącym dziedziczenia ustawowego.

Grupy spadkobierców

Najważniejszą grupą uprawnioną do zachowku w polskim prawie są dzieci zmarłego, zarówno biologiczne, jak i adoptowane. Dzieci mają prawo do zachowku niezależnie od tego, czy zostały uwzględnione w testamencie zmarłego czy nie. Drugą grupą uprawnioną do zachowku w Polsce jest małżonek zmarłego. Zajmując się spadkami w Siedlcach, przypominamy, że małżonek ma prawo do zachowku, nawet jeśli zmarły sporządził testament, który go pomija lub przekazuje mu mniejszy udział w spadku niż przewiduje ustawowy zachowek.

testament w kopercie u notariusza

Jak wysoki może być zachowek?

Wysokość zachowku jest zazwyczaj ustalana jako połowa tzw. "części ustawowej" spadku. Część ustawowa to część majątku, którą spadkodawca nie może przekazać innym osobom w testamencie. Oznacza to, że spadkodawca ma prawo dysponować tylko drugą połową swojego majątku, tzw. "częścią rozporządzalną" zgodnie z własnymi życzeniami. Pozostała połowa majątku jest przeznaczona na zachowek. Warto zaznaczyć, że z zachowku można zrezygnować na rzecz innych spadkobierców lub podmiotów, jeśli jest się uprawnionym do jego otrzymania. Zachowek może być też ograniczony, co oznacza, że ​​spadkodawca może w testamencie określić, że pewna część majątku ma przypaść danemu spadkobiercy, ale tylko wtedy, gdy zrzeknie się on zachowku.