grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne, którego możemy domagać się z powodu poniesionej starty. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę. Sprawca musi naprawić szkodę wyrządzona poszkodowanemu w postaci przywrócenia stanu sprzed roszczenia lub zapłacić odpowiednią sumę pieniężną.

Odszkodowanie musi być wyrównaniem wyrządzonej szkody, ale nie może być wyższe. W każdej sytuacji, jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, od którego to decyzji możemy odwołać się zawsze odwołać. Odwołanie należy złożyć na piśmie, im szybciej złożymy wniosek tym mamy większe szanse na wypłatę odszkodowania. Zwlekanie z odwołaniem wiąże się większymi trudnościami w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Każdy ubezpieczyciel ma prawo indywidualnie ustalić termin odwoławczy, ale na ogół jest to 14 lub 30 dni. W dokumencie odwoławczym należy podać swoje dane oraz numer polisy, numer szkody oraz numer pisma, od którego się odwołujemy. Należy zaznaczyć, jakie jest nasze roszczenie oraz przyczynę naszej decyzji. Na nasze pismo ubezpieczyciel musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni. W razie odmownej decyzji mamy prawo złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego, a w ostateczności do sądu. W sytuacji takiej zawsze warto zgłosić się do kancelarii prawniczej, która świadczy obsługę prawną dla osób fizycznych. Nie znajomość prawa nie zwalnia nas z odpowiedzialności, w związku z tym osoba, która zna przepisy, może nas reprezentować w sądzie. Kancelaria Radcy Prawnego Alina Saracka świadczy usługi w zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia. Radca udziela porad i konsultacji, reprezentuje klienta na etapie negocjacji oraz reprezentuje go również przed sądami.

 

 

odszkodowanie

Rodzaje odszkodowań

 

Odszkodowanie a zadośćuczynienie to dwie różne kwestie. Niemniej jednak może je łączyć ta sama przyczyna lub zdarzenie. Zadośćuczynienie to naprawienie szkody niemajątkowej, czyli naruszenie dobra osobistego. Zalicza się tu krzywdę w wyniku błędu lekarskiego, świadczenie należy się pacjentowi, który doznał cierpienia na skutek np. źle przeprowadzonej operacji, zaraził się sepsą lub inną chorobą zakaźna. Kwotę zadośćuczynienia zawsze określa sąd, który bierze pod uwagę cierpienie fizyczne, ból oraz psychiczne, pogorszenie jakości życia. Pośród rodzajów odszkodowań wyróżnić należy odszkodowanie OC, które należy się osobom, które uczestniczyły w zdarzeniu i doznały obrażenia ciała, czyli pomąceni rowerzyści lub piesi, pasażerowie samochodu zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy oraz poszkodowany kierowca. A także odszkodowanie w wypadku przy pracy – należy się poszkodowanemu w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu nierokującego poprawy. Oprócz tego mamy także  odszkodowanie w wyniku błędu lekarskiego – należy się pacjentowi, który poniósł koszty leczenia, rehabilitacji lub sprzętu rehabilitacyjnego, badań, wizyt lekarskich, niemniej jednak w tym przypadku należy przedstawić faktury faktycznie poniesionych wydatków. Wyróżniamy także odszkodowanie od banku, który może odpowiadać za wyrządzoną szkodę klientowi. Odszkodowanie może być zasądzone na podstawie ustawy o nieuczciwym praktykom rynkowym. Również odszkodowanie od Skarbu Państwa – należy się wówczas jeśli udowodnimy, iż jesteśmy poszkodowani przez organ władzy publicznej, może to być urząd gminy, powiatu bądź województwa. Takie odszkodowanie należy się równię obcokrajowcom. Tak więc, aby odszkodowanie zostało nam wypłacone, musimy ponieść uszczerbek lub stratę w wyniku działań osób i podmiotów trzecich. W przypadku strat po kolizji mówimy o prostym wypłaceniu środków według przyjętych schematów, opracowanych przez specjalistów. W przypadku jednak uszczerbku na zdrowiu, szczególnie psychicznym, nie zawsze są przyjęte odgórne dane. Wówczas na drodze indywidualnej składamy wniosek i jest powoływany biegły mający dokonać rzetelnej opinii. Z każdym wnioskiem możemy udać się po pomoc do Radcy Prawnego, szczególnie jednak wtedy powinniśmy iść, gdy sprawa jest bardziej złożona.