grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak napisać pozew rozwodowy?

W przypadku rozpadu małżeństwa każde z małżonków może wystąpić do sądu z powództwem o jego rozwiązanie – to znaczy napisać i wnieść do sądu pozew, który będzie zawierał jego żądania. Poniższy artykuł przybliży podstawowe informacje dotyczące tego, jak napisać pozew rozwodowy.

Co musi znaleźć się w pozwie rozwodowym? Podstawowe elementy

Pozew rozwodowy, a także każdy inny jest pismem procesowym, czyli formalnym dokumentem składanym przez stronę postępowania. W związku z tym musi być zgodne z przepisami i zawierać wszystkie elementy wymagane przez prawo – inaczej sąd może odrzucić takie pismo. Pozew rozwodowy musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  • imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • ich miejsca zamieszkania,
  • PESEL wnoszącego o rozwód,
  • oznaczenie przedmiotu sporu,
  • oznaczenie rodzaju pisma – tytuł „Pozew”,
  • osnowę wniosku i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony lub jej pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

obrączka

Co napisać we wniosku w pozwie o rozwód?

Nie wszystkie pojęcia wymienione są zrozumiałe czy jasne dla każdego. W związku z tym przy występowaniu o rozwód warto skorzystać z usług mecenasa (radcy prawnego lub adwokata) zajmującego się prawem rodzinnym. Nie tylko poprowadzi on sprawę w sposób profesjonalny, dopilnuje wszelkich formalności i napisze pozew zgodny z wymogami prawa, ale także – jako specjalista doświadczony w pracy z delikatną materią spraw rozwodowych – odpowiednio uzasadni roszczenia. Wspomniana wyżej osnowa wniosku to po prostu merytoryczna treść pozwu; należy w niej określić, czego żąda powód – w przypadku rozwodu jest to rozwiązanie małżeństwa. Aby było to możliwe, powód musi w swoim wniosku wskazać, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia. W praktyce oznacza to konkretne opisanie wydarzeń i sytuacji, które świadczą o rozpadzie małżeństwa. Ponieważ pożycie małżeńskie oznacza wspólnotę duchową, fizyczną i gospodarczą, należy opisać jej rozłam na tych płaszczyznach. Opisane wydarzenia trzeba poprzeć dowodami. W sprawach o rozwód dowodami wskazywanymi na poparcie przytoczonych twierdzeń są najczęściej zeznania świadków.