grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak przebiega sprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować?

Złożenie pozwu rozwodowego często wiąże się z trudną decyzją i jest krokiem, który może wpłynąć na wszystkie obszary życia. Uzyskanie rozwodu łączy się z koniecznością przekonania sądu o słuszności takiego wyboru i wymaga przedstawienia dowodów na jej poparcie. Kwestie związane z rozwodem bywają skomplikowane, a uzyskanie orzeczenia oznacza przejście przez całą procedurę. Strategię postępowania warto więc starannie przygotować.

Kiedy można uzyskać rozwód?

Do podjęcia przez sąd decyzji o zakończeniu małżeństwa niezbędne będzie przekonanie składu orzekającego, że zachodzą przesłanki do wydania takiego orzeczenia. Zgodnie z prawem rozwód możne nastąpić wówczas, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednocześnie rozwód nie zostanie orzeczony, jeżeli ucierpiałoby na tym dobro wspólnych małoletnich dzieci, a także wówczas, gdy stan zdrowia jednego z małżonków, a zwłaszcza poważna choroba, np. wymagająca szczególnej troski i pielęgnacji nie pozwala mu na normalne funkcjonowanie. Przeszkodą w uzyskaniu rozwodu będzie także brak zgody małżonka, który w trakcie sprawy rozwodowej został uznany za niewinnego rozkładu pożycia, o ile jego motywy nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

złożone dłonie

Rozwód z orzekaniem o winie lub bez

Składając pozew rozwodowy, można zawrzeć w nim wniosek o odstąpienie od ustalenia winy. Jeśli postąpią tak oboje małżonkowie, wówczas sąd nie będzie zajmował się tą sprawą. W przeciwnym razie konieczne będzie ustalenie kto i w jakim stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Kwestia orzekania o winie ma znaczenie dla możliwości późniejszego ubiegania się o alimenty – małżonek, który nie zostanie uznany za winnego, będzie mógł o nie wystąpić w sytuacji niedostatku, ale też, gdy jego sytuacja materialna ulegnie pogorszeniu.

 

Rozwód a wspólne dzieci

Jeśli małżeństwo ma wspólne dzieci, szczególnie wtedy, gdy są one małoletnie, sąd będzie się kierował w pierwszym rzędzie ich dobrem. Podczas sprawy sąd podejmie decyzję zarówno w kwestii prawa do opieki, które może rodzicom ograniczyć lub odebrać, jak i kontaktów z dziećmi po rozwodzie. W grę wchodzi ustalenie częstotliwości wizyt, ich terminy oraz czas trwania i zasady, na jakich będą się one odbywały. Rodzice mogą tu wystąpić z własnymi propozycjami, które będą ocenianie przez skład orzekający. Wsparciem w sprawach rozwodowych będą usługi prawnika np. Kancelarii Radcy Prawnego Aliny Sarackiej, która specjalizuje się m.in. w prawie rodzinnym, służąc pomocą przy sprawach o rozwód, separację, alimenty oraz opiekę nad dziećmi.