grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak przygotować się do rozprawy o alimenty?

Pośpiech jest złym doradcą. Dlatego do sprawy sądowej o alimenty, warto przygotować się odpowiednio wcześniej. Najlepiej kilka miesięcy przed złożeniem pozwu. Daje to możliwość dokładnego przeanalizowania sytuacji, zgromadzenia niezbędnych dokumentów oraz zebrania informacji na temat przebiegu sprawy. Jak się przygotować do sprawy o alimenty? Co należy wykazać? Jak wysokie powinny być alimenty?

Jak złożyć pozew o alimenty?

Pierwszym krokiem do sprawy o alimenty jest złożenie pozwu. Powinny się w nim znajdować informacje, takie jak: oznaczenie sądu, dane obu stron, oznaczenie rodzaju pisma, oświadczenie, jeżeli to konieczne wskazanie argumentów i dowodów, podpis strony składającej pozew, spis załączników. Żeby nie o niczym nie zapomnieć, warto nawiązać współpracę z radcą prawnym specjalizującym się w sprawach o alimenty. Pozew, należy skierować do Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub osoby uprawnionej do uzyskania alimentów (najczęściej dziecka).

monety i młotek sędziego

Co należy wykazać w sprawie o alimenty?

W przypadku sprawy o alimenty, należy przedstawić wykaz wydatków na dziecko. Dotyczy to zarówno kosztów zakupów spożywczych, higienicznych, czy ubioru, jak i zajęć dodatkowych, czy prywatnej opieki medycznej lub dentystycznej. Inne wydatki, które warto uwzględnić to koszty mieszkania, czy raty kredytu hipotecznego.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Pozew o alimenty musi zawierać dokładnie określone żądanie, czyli wysokość kwoty, którą chce uzyskać powód. Wpływ na to mają przede wszystkim dwa czynniki: udowodnione bieżące potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe pozwanego Dlatego przed złożeniem pozwu, należy dokładnie przeanalizować i uśrednić rzeczywiste wydatki, mając też na uwadze sytuację finansową i stopę życiową strony pozwanej.