grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak przygotować się do rozwodu?

W życiu zdarza się, że stosunki między małżonkami ulegają takiemu pogorszeniu, iż dalsze trwanie małżeństwa jest niemożliwe.

W przypadku, gdy sytuacja nie rokuje szans na poprawę wydaje się zasadne wystąpienie z pozwem rozwodowym. Skuteczne prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

 

Co trzeba wiedzieć przed złożeniem pozwu rozwodowego?

Orzeczenie przez sąd rozwodu może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami, a wskutek rozwodu nie ucierpi dobro ich wspólnych małoletnich dzieci.

Strona, która składa pozew rozwodowy musi zatem wykazać, że stan taki faktycznie ma miejsce i nie ma żadnych perspektyw na jego zmianę.

Warto pamiętać o tym, że wszelkie okoliczności, wskazujące na zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków powinny zostać należycie udowodnione.

para przed rozwodem

 

Przed złożeniem pozwu należy zastanowić się przede wszystkim w jaki sposób chcemy uregulować takie kwestie  jak wina rozkładu pożycia małżonków, władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, alimenty, czy też kontakty z dziećmi.  

Ustalenie powyższego ma na tym etapie istotne znaczenie ze względu na konieczność zgromadzenia materiału dowodowego na potrzeby sprawy.

 

Kolejną istotną kwestią jest przygotowanie dowodów.  Należy w tym miejscu wskazać, iż dowodami w postępowaniu rozwodowym mogą być m. in. dokumenty, nagrania, zdjęcia, zeznania świadków lub opinie biegłych.

 

Prowadzenie sprawy rozwodowej wiąże się zwykle z dużym stresem, a aktywny udział w rozprawach wymaga dużego zasobu wiedzy prawniczej i znajomości przepisów postępowania. Przygotowując się do sporządzenia pozwu o rozwód, jak również do udziału w rozprawie, warto więc przede wszystkim skorzystać z pomocy radcy prawnego bądź adwokata zajmującego się sprawami rozwodowymi.

Pozwoli to na pomoc w wyborze najbardziej optymalnych rozwiązań dla każdego indywidualnego przypadku, właściwe sformułowanie i sprecyzowanie swoich żądań w pozwie, zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego, jak również profesjonalną reprezentację podczas rozprawy.

 

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rozwodowymi, zarówno przygotowaniem pozwu, jak i reprezentacją w Sądzie.

Po szczegółową poradę prawną dotyczącą Państwa indywidualnego przypadku zapraszamy do Kancelarii.