grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak przygotować się do sprawy o podział majątku?

Często następstwem sprawy rozwodowej jest sprawa o podział majątku. Niekiedy następuje to na drodze ugody, jednak w niektórych przypadkach byli małżonkowie nie umieją się pogodzić i dogadać. W takim przypadku, należy spór rozstrzygnąć drogą sądową. Warto wiedzieć, w jaki sposób należy się przygotować do sprawy o podział majątku. Ile czasu może ona trwać?

Czym jest majątek wspólny, a czym osobisty?

Przed przystąpieniem do sprawy o podział majątku, należy ustalić, co wchodzi w skład majątku i jaka może być tego wartość. Warto pamiętać, że wiele rzeczy obejmuje wspólność, o ile nie została zawarta intercyza. Pierwszym krokiem, powinno być podzielenie rzeczy na wspólne i osobiste. Dopiero potem majątek stanowiący wspólność można podzielić. Równie trudnym zadaniem może być określenie wartości danych rzeczy. Najlepiej skorzystać z usług rzeczoznawcy.

Jakie dokumenty, należy zebrać?

Następnym krokiem, powinno być zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Żeby mieć pewność, że wszystkie formalności zostaną dopełnione, warto skonsultować się z radcą prawnym. Specjalistów zajmujących się sprawami o podział majątku można znaleźć w różnych miastach, np. w Siedlcach. Jednak, na pewno potrzebny będzie wyrok rozwodowy lub inny, akt własności nieruchomości, umowa kredytowa, dowód rejestracyjny pojazdu itp.

podział majątku

Jak przebiega sprawa sądowa?

Pierwszym krokiem do sprawy sądowej jest złożenie wniosku, który kosztuje 1000 złotych, do właściwego dla miejsca położenia majątku sądu. Sprawa może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Wszystko zależy od porozumienia byłych małżonków. Jeżeli zebrane dokumenty świadczą o większym wkładzie którejś z osób, sąd może zarządzić nierówny podział majątku. Zanim jednak dojdzie do sprawy sądowej, warto poważnie rozważyć ugodę, która może okazać się bardziej opłacalna.