grafika z wagą i symbolami paragrafu

Jak znieść współwłasność?

Każda rzecz może mieć więcej niż jednego właściciela. Dotyczy to zarówno nieruchomości, czyli np. działek lub budynków, jak i ruchomości, czyli wszystkich pozostałych przedmiotów, m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń, ale też zwykłych sprzętów codziennego użytku, choćby telewizora czy pralki. Uprawnienia wszystkich współwłaścicieli są takie same.

Mogą oni korzystać z określonej rzeczy, a także sprzedać swój udział w niej. W wielu przypadkach w interesie poszczególnych osób może być zniesienie współwłasności. Możliwość zniesienia współwłasności jest potencjalnym rozwiązaniem, w sytuacji gdy między współwłaścicielami dochodzi do sporów i konfliktów.

 

Postępowanie sądowe lub notariusz

Możliwości dotyczące sposobu postępowania z daną rzeczą będącą przedmiotem współwłasności zależą po części od jej charakteru oraz od stosunków panujących między zainteresowanymi osobami. Współwłasność może być bowiem zniesiona na drodze umowy między współwłaścicielami lub w postępowaniu sądowym.

 

Podpis na dokumentach

W sytuacji, gdy posiadaną na współwłasność rzeczą jest nieruchomość, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Zawarcie takiej umowy może odbyć się jednak tylko w przypadku zgodnego podziału, ustalonego przez współwłaścicieli.

W przypadku braku zgody między współwłaścicielami zniesienie współwłasności odbywa się na drodze postępowania sądowego. Postępowanie sądowe w sprawie zniesienia współwłasności może być wszczęte z inicjatywy każdej z osób, do której należy jej ułamkowa część. Sąd w takiej sytuacji może zdecydować o zniesieniu współwłasności na kilka sposobów, w zależności od konkretnej sytuacji w danej sprawie. Należy pamiętać, iż nie każda ruchomość, jak również nieruchomość może ulec fizycznemu podziałowi. Przepisy zabraniają bowiem dzielenia rzeczy w przypadku, gdy powoduje to znaczne zmniejszenie ich wartości albo jest sprzeczne ze zwyczajowym sposobem ich wykorzystywania. Ograniczenia dotyczące podziału dotyczą także nieruchomości rolnych.

Po szczegółową poradę prawną dotyczącą Państwa indywidualnego przypadku zapraszamy do Kancelarii.