grafika z wagą i symbolami paragrafu

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Opinia prawna to jedna z usług oferowanych przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także uprawnienia upoważniające do jej wydawania – adwokata lub radcy prawnego. Jest to forma pomocy prawnej, której główne cele skupiają się na analizie sytuacji, rozpoznaniu napotkanych problemów oraz zaproponowaniu możliwych rozwiązań. Na opinię prawną składa się także podstawa prawna oraz koncepcje postępowania będące zgodne z obowiązującym prawem.

Kto może skorzystać z opinii prawnej?

Z opinii prawnej skorzystać może każda osoba dotknięta trudną lub kłopotliwą sytuacją. Zainteresowany kieruje się po pomoc do adwokata lub radcy prawnego, by dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć. Istotne jest bowiem, by nie tylko prowadziły one do rozwiązania problemu, ale równocześnie pozostawały zgodne z prawem. Z opinii prawnej mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i właściciele firm szukający porady umożliwiającej podjęcie decyzji korzystnej dla przedsiębiorstwa.

 

W jakich sytuacjach sporządzona zostaje opinia prawna?

opinia prawna

Każda sytuacja rodząca wątpliwości lub wiążąca się z ryzykiem, np. finansowym może być opiniowana przez adwokata lub radę prawnego. Najczęstsze zlecenia dotyczą zarówno tematów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i również analizą treści zawieranych umów, czy też kwestią dziedziczenia spadku lub też sposobu podziału majątku.

Do opinii prawnych wydawanych najczęściej zaliczyć można opinie dotyczące:

  • zapisów w umowie dzierżawy, wynajmu, a także umów zawieranych pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
  • prawa pracy oraz obowiązujących na jego podstawie regulacji,
  • prawa dziedziczenia,
  • prawa gospodarczego regulującego prowadzenie działalności gospodarczej,
  • zmiany rodzaju współwłasności spółki,
  • zakupu lub sprzedaży akcji.

Szczególnie wartościowe wydaje się korzystanie z opinii prawnych w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – nieznajomość obowiązującego prawa może prowadzić bowiem do znaczących strat finansowych przedsiębiorstwa. O wystawienie opinii prawnej występuje się w przypadku braku pewności co do słuszności wszczęcia postępowania i wejścia na drogę sądową. Profesjonalna pomoc adwokata lub rady prawnego pozwoli na rozwianie wątpliwości związanych z daną sprawą, a także umożliwi zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym, z którego mogą wynikać korzyści lub znaczące ryzyko.