grafika z wagą i symbolami paragrafu

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest terminem, który dotyczy współmałżonków i jest coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem. Dlaczego? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zawarcie związku małżeńskiego oznacza połączenie finansów dwóch osób i zawarcie wspólnoty majątkowej od dnia ślubu. Wszelkie wartości materialne, które były posiadane przed ślubem będą uznawane za majątek własny jednej ze stron i w razie np. rozwodu nie będą podlegać podziałowi. Obecnie wiele osób decyduje się m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, która zawsze zagrożona jest ryzykiem, co mogłoby skutkować obciążeniem długami małżonka. W przedstawionej powyżej sytuacji warto jest się zatem zastanowić nad zasadnością ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Co to dokładnie znaczy?

Dokonać rozdzielności majątkowej można przed ślubem, przy czym należy pamiętać, iż zawarta w taki sposób umowa odniesie skutek dopiero z chwilą zawarcia związku małżeńskiego jak również, dokonać rozdzielności majątkowej można w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Trzeba jednak pamiętać, że prawo nie działa wstecz, więc za długi powstałe przed podpisaniem rozdzielności majątkowej u notariusza będziemy odpowiadać razem ze współmałżonkiem. Wszelkie wątpliwości związane z rozdzielnością majątkową można rozwiać korzystając z porady prawnej w kancelarii.

Akt stwierdzający rozdzielność majątkową oznacza, że od momentu jego podpisania obie osoby w małżeństwie posiadają odrębne majątki – konta bankowe, dochody, a wszelkie inwestycje ponoszą indywidualnie jako osoby fizyczne.

rozdzielność majątkowa