grafika z wagą i symbolami paragrafu

Po ilu latach dochodzi do zasiedzenia?

Zasiedzenie to sposób nabycia własności nieruchomości lub innych praw rzeczowych przez ich nieprzerwane posiadanie przez określony czas na warunkach określonych przez prawo. Mechanizm zasiedzenia jest przewidziany w prawie cywilnym jako sposób uregulowania stanu prawnego nieruchomości, gdzie formalne tytuły własności zaginęły lub nigdy nie istniały. Proces ten może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, choć najczęściej kojarzony jest z gruntami i budynkami. Zasiedzenie opiera się na założeniu, że osoba posiadająca nieruchomość w sposób jawny, pokojowy i nieprzerwany przez długi czas, zasługuje na uznanie jej prawa własności. Pomoc doświadczonego prawnika w Siedlcach oferuje Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Okresy zasiedzenia w zależności od rodzaju posiadania

Okresy, po których dochodzi do zasiedzenia, różnią się w zależności od tego, czy posiadanie było z dobrej czy złej wiary. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, zasiedzenie nieruchomości przez osobę działającą w dobrej wierze (czyli taką, która nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć, że narusza cudze prawo) następuje po upływie 20 lat. W przypadku posiadania w złej wierze, czyli gdy posiadacz wiedział lub mógł łatwo dowiedzieć się o naruszeniu cudzych praw, okres ten wydłuża się do 30 lat. Zasiedzenie może być również stosowane w przypadku innych praw rzeczowych, jak służebności gruntowe, przy czym okresy te mogą się różnić.

Procedura i skutki prawne zasiedzenia

dom i młotek sędziowski

Procedura zasiedzenia wymaga, aby osoba roszcząca sobie prawo własności na tej podstawie, wystąpiła do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie. Sąd bada, czy wszystkie warunki zasiedzenia zostały spełnione, w tym charakter posiadania oraz jego czas trwania. Jeśli zasiedzenie zostanie stwierdzone, wyrok sądu ma moc i staje się podstawą do wpisu zmian w księdze wieczystej, co formalnie potwierdza prawa nowego właściciela. Zasiedzenie nie tylko ureguluje stan prawny nieruchomości, ale także chroni interesy osób, które faktycznie zarządzały nieruchomością przez wiele lat, co przyczynia się do stabilności obrotu prawnego.