grafika z wagą i symbolami paragrafu

Skuteczna windykacja. Metody postępowania

Przedłużające się oczekiwanie na spłatę należności nie należy do rzadkich sytuacji. Nieterminowe regulowanie płatności utrudnia funkcjonowanie każdej firmy, ale też indywidualnych jednostek. Trudno jest ochronić się przed nierzetelnymi kontrahentami. Warto zatem znać skuteczne sposoby na odzyskiwanie własnych pieniędzy.

 

Dlaczego nie należy zwlekać z odzyskaniem należności?

Z pewnością to trudna i niekomfortowa sytuacja, gdy zostajemy zmuszeni do upominania się o własne pieniądze. W takich okolicznościach powinniśmy wykazać się aktywnością i z dużą częstotliwością przypominać kontrahentowi o zobowiązaniach względem nas. Do dyspozycji mamy oczywiście różne środki. Być może nasz dłużnik popadł w kłopoty finansowe i potrzebuje trochę czasu, aby zdobyć odpowiednie środki. Natomiast jeśli w naszym odczuciu wykorzystuje sytuację i jest niesłowny, powinniśmy zachować ostrożność i skorzystać ze zgodnych z przepisami prawa sposobów odzyskania należności.

 

zmartwiona kobieta

W jaki sposób radca prawny przeprowadza windykację?

Niepowodzenie prowadzonych samodzielnie negocjacji, ale też przedłużający się termin spłaty powinny nas nakłonić do poszukania profesjonalnej pomocy. Skutecznym i bezpiecznym sposobem jest nawiązanie współpracy z kancelarią radcowską specjalizującą się w prowadzeniu windykacji. W pierwszej kolejności radca prawny musi zapoznać się z naszą sprawą. W tym momencie okazuje się niezbędna dokumentacja potwierdzająca stan naszych wierzytelności, jak również poświadczająca nasze starania, by odzyskać zaległe płatności.

Jeśli radca prawny zdecyduje o przyjęciu naszej sprawy, to w jego postępowanie windykacyjnym można wyróżnić następujące metody:

  1. Działanie polubowne – określane też metodą windykacji przedprocesowej, w wyniku której mecenas przygotowuje wezwanie do zapłaty określonej kwoty. Jednocześnie w wezwaniu zamieszcza się informację o tym, że w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań w wyznaczonym terminie, kancelaria radcowska rozpocznie postępowanie przed sądem. W zależności od reakcji dłużnika mecenas może negocjować warunki spłaty. Nierzadko w takiej sytuacji rozważa się wydłużenie terminu uiszczenia należności lub dzieli ją na raty. Tak, jak widać podstawą tej metody, jest chęć porozumienia oraz rozwiązanie problemu bez wkraczania na drogę sądową. Możliwe jest to wtedy, gdy dwie strony wykazują dobrą wolę, choć nietrudno domyślić się, że wpływ na zachowanie dłużnika ma wsparcie wierzyciela ze strony kancelarii.

  2. Postępowanie sądowe – dochodzi do niego w wyniku braku zaspokojenia w działaniu polubownym. Decyzja o procesie sądowym powinna być poprzedzona solidnym przygotowaniem dokumentacji. Następnie radca prawny sporządza pozew i kieruje go do sądu wraz ze zgromadzoną dokumentacją. Celem tych działań jest uzyskanie wyroku. Czas postępowania procesowego zależy od stopnia złożoności sprawy. W przypadku wysokiego stopnia skomplikowania sprawy na początku tego etapu radca prawny wystosowuje do sądu wniosek o zabezpieczenie roszczeń swojego klienta.

  3. Postępowanie egzekucyjne – jego podstawą jest prawomocny wyrok nakazujący dłużnikowi spłatę określonej wierzytelności. To działanie może przebiegać różnie w zależności od postawy dłużnika. Jeśli będzie respektował postanowienia sądowe i wywiązywał się ze zobowiązań, to kancelaria radcowska będzie nadzorowała poprawność i terminowość tych działań. W innej sytuacji prawnik sporządza wniosek egzekucyjny i przesyła go do komornika. Wówczas głównym zadaniem kancelarii w tym etapie jest monitorowanie działań komornika i przedstawianie ich wierzycielowi. Postępowanie windykacyjne kończy się, gdy wierzyciel odzyska swoje należności wraz z zasądzonymi odsetkami.