grafika z wagą i symbolami paragrafu

W jakich sytuacjach rodzice mogą pozwać dziecko o alimenty?

Wiele osób sądzi, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wyłącznie rodziców względem dzieci. Nic bardziej mylnego, bowiem art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie wskazuje, rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Wsparcie może z kolei dotyczyć nie tylko codziennych stosunków, ale także pomocy finansowej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby to rodzice pozwali swojego potomka o alimenty.

Kiedy rodzić może domagać się alimentów od dziecka?

Podstawową i najważniejszą przesłanką uprawniającą do ubiegania się o alimenty od dziecka jest sytuacja, w której rodzic znalazł się w niedostatku. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy prawa nie definiują tego pojęcia. Jego powszechne rozumienie wynika z praktyki orzeczniczej oraz wypracowanego stanowiska doktryny. Uznaje się, że osoba będąca w niedostatku nie ma realnych możliwości na samodzielne zaspokojenie swoich najważniejszych, a także usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Mowa tu zarówno o niemożności częściowej, jak i całkowitej.

Oceniając, czy rodzic jest w niedostatku, sąd bierze pod uwagę nie tylko jego bieżącą sytuację życiową, ale także rzeczywiste możliwości zarobkowe. Znaczenie ma również stan posiadania. Jeżeli wstępny ma predyspozycje do samodzielnego pozyskania środków do życia lub jego majątek może mu to zapewnić, najczęściej nie może być mowy o niedostatku.

młotek sędziowski

Jak pozwać dziecko o alimenty?

W pozwie należy wskazać m.in. dane osobowe obu stron, wysokość żądanej kwoty, a także inne informacje, których zakres powiązany jest z indywidualną sytuacją powoda. Należy pamiętać także o dołączeniu potencjalnych dowodów.

Zajmując się między innymi sprawami o alimenty w Siedlcach, pragnę zaznaczyć, jak ważne jest poprawne skonstruowanie pozwu. Niektórzy decydują się na wytoczenie powództwa na własną rękę, jednak nie zawsze jest to słuszna decyzja. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika to nie tylko większa szansa na uzyskanie satysfakcjonującej kwoty, ale także duże ułatwienie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszam Cię do kontaktu.