grafika z wagą i symbolami paragrafu

Z jakiej pomocy prawnej korzystają przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien zapewnić sobie właściwą obsługę prawną. W tym celu należy zatrudnić doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, oferujących najwyższej jakości usługi, które będą dostosowane do konkretnych potrzeb firmy. Obecnie wiele firm działających na rynku oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, zapewniając ich właścicielom pomoc w przypadku wystąpienia problemów na różnych poziomach funkcjonowania firmy.

 

Usługi oferowane w ramach obsługi prawnej firmy

Usługi wchodzące w zakres obsługi prawnej przedsiębiorstw to m.in. pomoc w sporządzaniu aktów wewnętrznych organów statutowych i opracowywaniu umów czy wsparcie w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak np. uczestnictwo firmy w postępowaniach toczących się przed sądem. Ponadto obsługa prawna może obejmować doradztwo przy przekształcaniu, fuzjach i przejęciach firmy. 

obsługa prawna

Pomoc prawna może być udzielana firmie w czterech podstawowych obszarach. Są to:

  • prawo pracy - specjaliści w tej dziedzinie odpowiedzialni są za tworzenie i opiniowanie regulaminów wynagradzania i pracy, a także wydawanie opinii w zakresie prawa pracy. W ich gestii leży także zajmowanie się pracowniczymi sporami w sądzie.

  • prawo cywilne - na tym obszarze pomoc prawna obejmuje negocjowanie transakcji, opiniowanie i sporządzanie umów czy wydawanie opinii prawnych na wskazany temat z zakresu działalności gospodarczej. W zakresie kompetencji specjalistów od prawa cywilnego leży też monitoring i windykacja spłat należności, w tym prowadzenie spraw sądowych.

  • prawo handlowe - wśród usług udzielanych w tym zakresie wymienić można np. wydawanie opinii prawnych dla osób zarządzających podmiotami prawa handlowego. Specjaliści oferują także pomoc w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego oraz optymalizacji ich funkcjonowania.

  • prawo administracyjne - w jego zakresie prawnicy mogą sporządzać dla swoich klientów opinie prawne oraz pisma i wnioski kierowane do organów administracji publicznych, a także reprezentować ich przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.