grafika z wagą i symbolami paragrafu

Blog

sąd rodzinny

W jakich sytuacjach rodzice mogą pozwać dziecko o alimenty?

Wiele osób sądzi, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wyłącznie rodziców względem dzieci. Nic bardziej mylnego, bowiem art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie wskazuje, rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Wsparcie może z kolei dotyczyć nie tylko codziennych stosunków, ale także pomocy finansowej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby to rodzice pozwali swojego potomka o alimenty.

Czytaj więcej...

mała dziewczynka

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Aż do momentu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską – ona zaś domyślnie przysługuje obojgu rodzicom. Wynika to bezpośrednio z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli jednak wymaga tego dobro dziecka, zgodnie z art. 93 § 2 sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Czytaj więcej...

obsługa prawna

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest szeroko regulowane przepisami prawa różnych gałęzi. Nie bez powodu zaś prawo wykształciło własną grupę zawodową – prawników – której zadaniem jest interpretacja i stosowanie owych przepisów. To zadania nie tylko skomplikowane, ale czasochłonne, i dlatego też powierzane przygotowanym do tego profesjonalistom. W przypadku podmiotów gospodarczych odpowiednia obsługa prawna ma szczególne znaczenie – o czym w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

opinia prawna

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Opinia prawna to jedna z usług oferowanych przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także uprawnienia upoważniające do jej wydawania – adwokata lub radcy prawnego. Jest to forma pomocy prawnej, której główne cele skupiają się na analizie sytuacji, rozpoznaniu napotkanych problemów oraz zaproponowaniu możliwych rozwiązań. Na opinię prawną składa się także podstawa prawna oraz koncepcje postępowania będące zgodne z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

złożone dłonie

Jak przebiega sprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować?

Złożenie pozwu rozwodowego często wiąże się z trudną decyzją i jest krokiem, który może wpłynąć na wszystkie obszary życia. Uzyskanie rozwodu łączy się z koniecznością przekonania sądu o słuszności takiego wyboru i wymaga przedstawienia dowodów na jej poparcie. Kwestie związane z rozwodem bywają skomplikowane, a uzyskanie orzeczenia oznacza przejście przez całą procedurę. Strategię postępowania warto więc starannie przygotować.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

W przypadku rozpadu małżeństwa każde z małżonków może wystąpić do sądu z powództwem o jego rozwiązanie – to znaczy napisać i wnieść do sądu pozew, który będzie zawierał jego żądania. Poniższy artykuł przybliży podstawowe informacje dotyczące tego, jak napisać pozew rozwodowy.

Czytaj więcej...

rozwód

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Małżeństwo, jako regulowany przepisami prawa związek mężczyzny i kobiety, można zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwiązać. Prawo do wystąpienia o rozwód przysługuje każdemu z małżonków. Mogą jednak żądać tego tylko wtedy, kiedy nastąpił między nimi trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza? Wyjaśnienie należałoby zacząć od tego, czym jest pożycie małżeńskie, skoro to od jego rozkładu zależy możliwość wzięcia rozwodu. Wskazuje się, że jest to szczególnego rodzaju wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. Rozwód jest zatem możliwy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpiło zerwanie wszystkich tych więzi – duchowej, fizycznej i gospodarczej – w sposób trwały i całkowity.

Czytaj więcej...

odszkodowanie

Jak dochodzić odszkodowania?

Odszkodowanie jest to świadczenie pieniężne, którego możemy domagać się z powodu poniesionej starty. Sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę. Sprawca musi naprawić szkodę wyrządzona poszkodowanemu w postaci przywrócenia stanu sprzed roszczenia lub zapłacić odpowiednią sumę pieniężną.

Czytaj więcej...