grafika z wagą i symbolami paragrafu

Blog

prawnik podpisujący dokumenty

Jak napisać odwołanie do sądu rodzinnego?

Zgodnie z art. 78 Konstytucji, każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Prawo wynikające z tego artykułu daje każdemu ogólnie pojętą możliwość zweryfikowania przez inny podmiot rozstrzygnięcia wydanego jako pierwszego w sprawie. Jak odwołać się od rozstrzygnięć sądu rodzinnego?

Czytaj więcej...

rozdzielność majątkowa

Na czym polega rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest terminem, który dotyczy współmałżonków i jest coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywanym rozwiązaniem. Dlaczego? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zawarcie związku małżeńskiego oznacza połączenie finansów dwóch osób i zawarcie wspólnoty majątkowej od dnia ślubu. Wszelkie wartości materialne, które były posiadane przed ślubem będą uznawane za majątek własny jednej ze stron i w razie np. rozwodu nie będą podlegać podziałowi. Obecnie wiele osób decyduje się m.in. na prowadzenie działalności gospodarczej, która zawsze zagrożona jest ryzykiem, co mogłoby skutkować obciążeniem długami małżonka. W przedstawionej powyżej sytuacji warto jest się zatem zastanowić nad zasadnością ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Czytaj więcej...

opinia prawna

Czym jest opinia prawna?

Profesjonalni prawnicy posługują się całym szeregiem materiałów, a jednym z nich jest opinia prawna. Ma ona na celu analizę sytuacji danego klienta, przy czym istotne jest to, że dotyczy ona zawsze tylko jednego przypadku. Opinia prawna jest więc materiałem analitycznym o dość wyspecjalizowanym charakterze. Nie obejmuje ona całego szeregu spraw związanych z szerokim spektrum aktywności klienta. Zamiast tego skupia się na określonym wycinku jego działalności. Takie wyprofilowanie pozwala uzyskać daleko posuniętą szczegółowość, która jest niezwykle potrzebna podczas roztrząsania skomplikowanych kwestii prawnych.

Czytaj więcej...

sąd rodzinny

W jakich sytuacjach rodzice mogą pozwać dziecko o alimenty?

Wiele osób sądzi, że obowiązek alimentacyjny może dotyczyć wyłącznie rodziców względem dzieci. Nic bardziej mylnego, bowiem art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie wskazuje, rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Wsparcie może z kolei dotyczyć nie tylko codziennych stosunków, ale także pomocy finansowej. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby to rodzice pozwali swojego potomka o alimenty.

Czytaj więcej...

mała dziewczynka

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Aż do momentu osiągnięcia pełnoletności dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską – ona zaś domyślnie przysługuje obojgu rodzicom. Wynika to bezpośrednio z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli jednak wymaga tego dobro dziecka, zgodnie z art. 93 § 2 sąd może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Czytaj więcej...

obsługa prawna

Na czym polega obsługa prawna podmiotów gospodarczych?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest szeroko regulowane przepisami prawa różnych gałęzi. Nie bez powodu zaś prawo wykształciło własną grupę zawodową – prawników – której zadaniem jest interpretacja i stosowanie owych przepisów. To zadania nie tylko skomplikowane, ale czasochłonne, i dlatego też powierzane przygotowanym do tego profesjonalistom. W przypadku podmiotów gospodarczych odpowiednia obsługa prawna ma szczególne znaczenie – o czym w dzisiejszym artykule.

Czytaj więcej...

opinia prawna

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Opinia prawna to jedna z usług oferowanych przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę oraz umiejętności, a także uprawnienia upoważniające do jej wydawania – adwokata lub radcy prawnego. Jest to forma pomocy prawnej, której główne cele skupiają się na analizie sytuacji, rozpoznaniu napotkanych problemów oraz zaproponowaniu możliwych rozwiązań. Na opinię prawną składa się także podstawa prawna oraz koncepcje postępowania będące zgodne z obowiązującym prawem.

Czytaj więcej...

złożone dłonie

Jak przebiega sprawa rozwodowa i jak się do niej przygotować?

Złożenie pozwu rozwodowego często wiąże się z trudną decyzją i jest krokiem, który może wpłynąć na wszystkie obszary życia. Uzyskanie rozwodu łączy się z koniecznością przekonania sądu o słuszności takiego wyboru i wymaga przedstawienia dowodów na jej poparcie. Kwestie związane z rozwodem bywają skomplikowane, a uzyskanie orzeczenia oznacza przejście przez całą procedurę. Strategię postępowania warto więc starannie przygotować.

Czytaj więcej...