grafika z wagą i symbolami paragrafu

Blog

prawnik, klienci, dziedziczenie

Podstawowe zasady dziedziczenia

Spadek to temat, który dotyczy lub będzie dotyczył w pewnym momencie życia niemal każdego z nas. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami i zorientować się, kto ma prawo do spadku i w jakiej kolejności.

Czytaj więcej...

windykacja

Skuteczna windykacja. Metody postępowania

Przedłużające się oczekiwanie na spłatę należności nie należy do rzadkich sytuacji. Nieterminowe regulowanie płatności utrudnia funkcjonowanie każdej firmy, ale też indywidualnych jednostek. Trudno jest ochronić się przed nierzetelnymi kontrahentami. Warto zatem znać skuteczne sposoby na odzyskiwanie własnych pieniędzy.

Czytaj więcej...

rozwód

Jak przygotować się do rozwodu?

W życiu zdarza się, że stosunki między małżonkami ulegają takiemu pogorszeniu, iż dalsze trwanie małżeństwa jest niemożliwe.

W przypadku, gdy sytuacja nie rokuje szans na poprawę wydaje się zasadne wystąpienie z pozwem rozwodowym. Skuteczne prowadzenie sprawy rozwodowej wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Czytaj więcej...

podpis na dokumentach

Jak znieść współwłasność?

Każda rzecz może mieć więcej niż jednego właściciela. Dotyczy to zarówno nieruchomości, czyli np. działek lub budynków, jak i ruchomości, czyli wszystkich pozostałych przedmiotów, m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń, ale też zwykłych sprzętów codziennego użytku, choćby telewizora czy pralki. Uprawnienia wszystkich współwłaścicieli są takie same.

Czytaj więcej...

alimenty

Zasady przyznawania alimentów

Wychowanie dzieci to nie tylko kształtowanie ich charakteru i budowanie pożądanych postaw, ale również konieczność zabezpieczania ich bytu materialnego. Obowiązek dostarczania środków na utrzymanie dzieci spoczywa na obojgu rodziców. Jednak w sytuacji, gdy związek się rozpada, a dziecko przebywa pod opieką jednego z rodziców, zobowiązania drugiego wciąż istnieją i powinny być realizowane. 

Czytaj więcej...

obsługa prawna

Z jakiej pomocy prawnej korzystają przedsiębiorcy?

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien zapewnić sobie właściwą obsługę prawną. W tym celu należy zatrudnić doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, oferujących najwyższej jakości usługi, które będą dostosowane do konkretnych potrzeb firmy. Obecnie wiele firm działających na rynku oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw, zapewniając ich właścicielom pomoc w przypadku wystąpienia problemów na różnych poziomach funkcjonowania firmy.

Czytaj więcej...